6 grudnia do naszego żłobka zawitał św. Mikołaj. Obdarował wszystkie dzieci prezentami. Nie zabrakło też wspólnej zabawy :)

Opublikowany przez Niepubliczny Żłobek Świętego Józefa w Tuchowie na 12 grudnia 2017

"Musical Babies"- j. angielski dla najmłodszych :)

Opublikowany przez Niepubliczny Żłobek Świętego Józefa w Tuchowie na 13 listopada 2017

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodziców/opiekunów dzieci do lat 3 zamieszkujących gminę Tuchów (nie jest wymagane zameldowanie na terenie gminy), chcących podjąć pracę zawodową, do udziału w projekcie.

  Dla potrzeb rekrutacji czynne będzie biuro w budynku żłobka/przedszkola dostosowane do obsługi osób niepełnosprawnych. W biurze będzie można uzyskać dodatkowe informacje oraz pobrać potrzebne formularze. Formularze będą także dostępne na stronie internetowej. Możliwy będzie również kontakt telefoniczny i mailowy.

O kolejności przyjęcia decyduje liczba uzyskanych punktów według następujących kryteriów:

v  dzieci niepełnosprawne (weryfikacja na podstawie orzeczenia) - 5 pkt.;

v  rodzice/opiekunowie prawni niepełnosprawni (weryfikacja na podstawie zaświadczenia) - 5 pkt.;

v  rodzice/opiekunowie prawni samotnie wychowujący dziecko lub dzieci do lat 3 (weryfikacja na podstawie oświadczenia) - 3 pkt.;

v  rodzic korzystający z pomocy ośrodka pomocy społecznej (weryfikacja na podstawie zaświadczenia) - 1 pkt.;

v  pozostali rodzice lub opiekunowie prawni - 0 pkt.

  Przy równej liczbie punktów decyduje poziom dochodów na członka rodziny (weryfikowany dobrowolnym oświadczeniem rodzica o sumowanych dochodach całej rodziny, poparte okazaniem formularzem PIT za ostatni rok). 

W dalszej kolejności decydująca będzie kolejność zgłoszeń.

Osoby nie przyjęte z braku miejsc będą wpisywane na listę rezerwową. Kolejność na liście według przyjętych  kryteriów rekrutacji.

Osoby składające formularz zgłoszeniowy po  zakończeniu procesu rekrutacji będą dopisywane do listy rezerwowej według przyjętych kryteriów.

Deklaracje uczestnictwa oraz umowa zostanie podpisana w pierwszym dniu opieki nad dzieckiem w żłobku.Dzięki zabezpieczeniu opieki nad dzieckiem w formie żłobka rodzice będą mogli podjąć pracę zarobkową.

 

ikona PDFKarta zgłoszeniowa

ikona PDFRegulamin rekrutacji do projektu Bobolandia II

ikona PDFRegulamin działalności placówki

 

Biuro projektu:

Kazimierza Wielkiego 20
33-170 Tuchów

 

Żłobek:

Niepubliczny Żłobek Świętego Józefa w Tuchowie
Kazimierza Wielkiego 16
33-170 Tuchów

tel. 14 650 50 10